h

Partijraad 22-09-2018

25 september 2018

Partijraad 22-09-2018

Foto: SP
Marktwerking in de zorg

Na een welkom gaat Ron Meyer in gesprek met Sander Heijne. Heijne is onderzoeksjournalist voor de Volkskrant en De Correspondent en heeft een boek geschreven over de marktwerking in het publieke c.q. sociale domein.

Heel raak legt hij uit dat wanneer er sprake is van een markt er meerdere aanbieders moeten zijn met daarbij verchillende prijsniveaus. Alleen dan kan de burger als consument kwaliteit en prijs tegen elkaar afwegen. Het mag duidelijk zijn dat aan die voorwaarden bij lange na niet wordt voldaan. Voor zijn verhalen en conclusies heeft hij honderden gesprekken gevoerd met machinisten, dokters, postbodes, verpleegkundigen, economen, enz. De schrijver zegt dat hij duidelijk een patroon begon te zien in wat op het eerste gezicht allemaal incidenten lijken. Het boek is een optelsom van zeven jaar journalistiek handwerk. De marktwerking in de publieke sector lijkt op het eerste gezicht een goed idee, maar is het in de praktijk vaak niet.

Evaluatie kiezen partijbestuur

Voorts vindt er analyse en stemming plaats over het op afdelingsniveau kiezen van het partijbestuur. Ondanks nog enige kritische punten wordt er positief gestemd voor het voorstel over stemmen op de ledenvergadering aangaande het kiezen van de leden van het partijbestuur. Wel vindt men dat de informatie over de te kiezen leden beter had gekund. Een filmpje van de kandidaten op SP-net of een voorstelronde in de Tribune zou een positieve informatiebron voor de volgende verkiezing kunnen zijn.

Foto: SP

De besluiten die op het Congres van 20 januari 2018 zijn genomen worden verder uitgewerkt. Op 15 september jl. vond in Rotterdam de aftrap plaats van een langlopende manifestatie Tijd voor Rechtvaardigheid. Lilian kondigt aan dat ze 'on tour' door het land gaat. Er wordt doorgegaan met Klopacties, Huurdersacties, Klimaatconferentie en Nationaal Zorgfonds, #POinactie, en......

2 oktober 18.00 uur: actie op Het Binnenhof. Leraren, agenten en verplegers gaan op 2 oktober definitief protesteren. De Publieke Sector in Actie roept zoveel mogelijk werknemers en sympathysanten naar Den Haag te komen.

Lijsttrekker Eric Smaling on tour. Deel 1

Remine Alberts over Rechtvaardigheid

Remine Alberts over stemmen

Marie-France van Oorsouw: cultureel erfgoed en cultuur educatie

Robert Brand over Schiphol

U bent hier