h

Adriaans pleit in vlammend betoog voor afschaffing hondenbelasting

22 juli 2018

Adriaans pleit in vlammend betoog voor afschaffing hondenbelasting

Foto: SP

Voorzitter

We praten over een beleidsluwe perspectiefnota. Het beleid komt pas
later bij het college uitvoeringsprogramma en de begroting in het najaar.

Het is dus consolideren. Nu zijn wij als SP in Amstelveen altijd een voorstander geweest van ander beleid. Als we dit allemaal nu zouden willen realiseren hadden we toch vanmiddag om 2 uur moeten beginnen.

Daarom slechts twee punten. Eentje om duidelijk te maken dat de SP een ander perspectief heeft, en eentje om toch iets aan het beleid te veranderen zonder direct de politieke discussie op te starten.

Het andere perspectief:

Een duidelijk voorbeeld. In de perspectiefnota wordt op ogenschijnlijk neutrale en zakelijke toon gesproken over de gelden in het sociale domein. Toch zitten daar wel degelijk ideologische verschillen onder. Heel duidelijk wordt dat op het punt van de beloning van medewerkers in de hulp bij het huishouden.

Op het moment dat dit in Amstelveen speelde, bij de aanbesteding in
2015, heeft de FNV met hulp van de SP, actie gevoerd bij het gemeentehuis. De destijds verantwoordelijke wethouder vond dat dit geen probleem was van de gemeente, maar dat het geregeld moest worden via de cao of in Den Haag. Ondertussen hield Amstelveen op dat moment wel geld over op het sociale domein.

Nu is het geregeld in de cao en in een Algemene maatregel van bestuur,
dankzij acties van SP en FNV, en nu klaagt de gemeente dat zij daardoor hogere tarieven moet betalen zonder daar extra geld voor te krijgen.

Als SP vinden wij dat gemeentes uiteraard voldoende geld moeten krijgen
om de reële kosten te dragen, maar door hoort ook bij dat een gemeente zich verantwoordelijk voelt voor goede arbeidsvoorwaarden voor mensen die in het publieke domein werkzaam zijn.

Dus dat een gemeente altijd kritisch kijkt naar of de financiering vanuit Den Haag reëel is, en niet alleen op het moment dat het begrotingtechnisch problemen oplevert.

Hier is dus wel degelijk een verschil te constateren in perspectief, ondanks de ogenschijnlijk neutrale toon.

Bij het college uitvoeringsprogramma zal de SP kritisch zijn of er ook een perspectiefwending heeft plaatsgevonden naar meer sociaal, meer vanuit het collectief gedacht, niet alleen zorg of hulp voor wie het echt nodig heeft maar zorg en aandacht voor elkaar en ook samen solidair.

Dan, een belangrijk punt voor de SP, de hondenbelasting. En waarom? Omdat
dit een oud archaisch overblijfsel is uit de 19e eeuw. Het betekent dat we  hondenbezitters apart behandelen. Heeft u zich wel eens de vraag gesteld waarom is er geen kattenbelasting? Het antwoord, het mag simpelweg niet. Gemeenten hebben in de 19e eeuw het recht gekregen om hondenbelasting te innen, als belasting voor algemene doeleinden. En dat is nog steeds zo. Dat betekent dat hondenbelasting niet besteedt hoeft te worden aan faciliteiten voor
honden of hondenbezitters, maar gewoon in de algemene pot gaat. Dat is niet eerlijk.

Maar stel dat het wel zo zou zijn dat al het geld van de hondenbelasting naar faciliteiten voor honden zou gaan? Is het dan wel eer lijk? Zijn we dan voor het invoeren van fietsbelasting voor de aanleg van fietspaden? De invoering van skatebelasting voor skateboardbanen? Of nog ridiculer de invoering van kinderbelasting voor kinderspeelplaatsen? Nee natuurlijk niet!

Waarom zouden we dan wel zijn voor een hondenbelasting?

Dit terwijl honden ook maatschappelijk nut hebben, in de bestrijding van
eenzaamheid of voor het gevoel van veiligheid bijvoorbeeld. Dus de SP zegt, afschaffen die belasting! Maar wel op een verantwoorde wijze zodat de  gemeente niet financieel in de knoei komt.

Daarom dient de SP samen met CDA, VVD, BBA, CU, de motie de Hond is  geen Melkkoe! in.

Daarvan lees ik nu het dictum voor…

Lijsttrekker Eric Smaling on tour. Deel 1

Remine Alberts over Rechtvaardigheid

Remine Alberts over stemmen

Marie-France van Oorsouw: cultureel erfgoed en cultuur educatie

Robert Brand over Schiphol

U bent hier