h

SP vraagt aandacht voor integratie van statushouders

17 september 2017

SP vraagt aandacht voor integratie van statushouders

De stroom vluchtelingen is sinds 2014 substantieel toegenomen. Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) heeft momenteel de handen vol aan het begeleiden van statushouders en hun gezinnen. De taakstelling om statushouders te huisvesten in onze gemeente is bovendien sinds 2016 verhoogd. Joep van Erp: “Integratie gaat niet vanzelf. Je kunt je hoofd wel in het zand steken, maar je moet als gemeente beleid maken. De SP ziet dan ook graag dat er extra maatregelen worden genomen om de integratie te bevorderen en het draagvlak onder de bevolking te vergroten”.

De SP heeft in juli bij de behandeling van de Kadernota aandacht gevraagd voor de statushouders middels de motie “Stand van zaken statushouders”. Helaas heeft de SP moeten constateren dat de VVD, D66, BBA, PvdA en OCA op dat moment de noodzaak niet inzagen om zich te laten informeren over de integratie van de statushouders. Dit, terwijl het onderwerp meer dan ooit leeft onder de inwoners van Amstelveen. Dat bleek ook al uit de gesprekken die de SP recentelijk heeft gevoerd met inwoners.

De raad heeft in meerderheid ingestemd met de Kadernota, waarin een vooraankondiging staat van een te houden symposium (kosten € 40.000) over de integratie van vluchtelingen. Marina Casadei: “Als je een dergelijk symposium wilt organiseren, dan zul je eerst moeten weten wat de huidige stand van zaken is. Wat gaat er goed en wat kan beter? Alleen na een grondige analyse heb je iets aan een symposium”.

De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de statushouders over de volgende onderwerpen: huisvesting, onderwijs, toeleiding naar arbeid en draagvlak onder de inwoners. Op deze wijze wil de SP een discussie op gang brengen over integratie en acceptatie van vluchtelingen in Amstelveen.

Lees hier de: Schriftelijk ingediende vragen

Lijsttrekker Eric Smaling on tour. Deel 1

Remine Alberts over Rechtvaardigheid

Remine Alberts over stemmen

Marie-France van Oorsouw: cultureel erfgoed en cultuur educatie

Robert Brand over Schiphol

U bent hier