h

College speelt voor bakker

26 april 2017

College speelt voor bakker

Door Marina Casadei

Klant:
"Bakker, ik wil graag 1 bruin brood en 1 wit brood."

Bakker:
"Ik ben vanochtend vroeg opgestaan, om 40 witte broden en 40 bruine broden te bakken. Het is de bedoeling dat ik die broden ook aan klanten ga verkopen. Daarvoor sta ik hier in de winkel, zodat de klanten bij  mij kunnen komen om brood te kopen."

Klant:
"Ja en ik ben een van de klanten en wil graag 1 bruin en 1 wit brood."

Bakker:
"Om brood te kunnen bakken heb ik meel nodig en water. Ik moet wel
eerst deeg maken, anders kan ik geen goed brood bakken. Ik luister
altijd goed naar de wensen van de klanten zodat ik de juiste broden
in mijn winkel heb liggen."

Klant:
"Kan ik dan nu 1 bruin en 1 wit krijgen?"

Bakker:
"De oven mag niet te heet zijn, want anders verbranden de broden en
dat gaat ten koste van de kwaliteit en dan raak ik klanten kwijt…….."

De klant druipt af, want al zegt de bakker dat hij er staat om brood te
verkopen, kennelijk is hij dat niet van plan.

Herkenbaar? Dit is hoe dit college omgaat met de schriftelijke vragen die ze gesteld krijgen. Met name vragen over het sociaal domein worden op
bovenstaande manier beantwoord. Ziehier enkele vragen die de SP stelde op 7 maart en die op 18 april werden beantwoord:

Vraag aan het college:

In hoeveel gevallen zijn er regelingen op maat getroffen voor Amstelveners met niet-reguliere hulp vragen?

Antwoord college:

De persoonlijke situatie van een klant is leidend voor de afwikkeling van een hulpvraag. De werkwijze is erop gericht om door middel vaneen brede uitvraag goed te kijken naar de persoonlijke situatie van
de klant. Afhankelijk van deze persoonlijke situatie wordt de ondersteuningsvraag behandeld. Ook voor hulpvragen die niet direct
passen in formele regelingen willen we kijken wat we kunnen doen.

Vraag aan het college:

Ons is gebleken dat ambtenaren niet van het bestaan weten, laat staan op de hoogte zijn, van de beleidsregels krediethypotheek
inkomensvoorzieningen gemeente Amstelveen. Bent u hiervan op de hoogte?

Antwoord college:

De brede uitvraag in het Amstelveenloket is er met name op gericht om de situatie van de klant integraal te beoordelen. Onze loketmedewerkers
zijn in staat om een eerste analyse te maken van de situatie van de klant. Zonodig wordt vervolgens het juiste team ingeschakeld, zoals
het team Wmo, team schuldhulpverlening, team minima, team werk en inkomen. De werkwijze vereist bij de medewerkers van het Amstelveenloket een brede kennis over het gemeentelijke ondersteuningsaanbod. Specifieke detailkennis over bijvoorbeeld de beleidsregels krediethypotheek inkomensvoorzieningen is aanwezig bij de vakafdeling.

Vraag aan het college:

Neemt de gemeente Amstelveen maatregelen om mensen actief te benaderen als zij recht hebben op bijzondere bijstand, regelingen op maat of de Amstelveenpas?

Zo ja, welke?

Zo nee, waarom niet?

Antwoord college:

De dienstverlening vanuit het Amstelveenloket wordt ingevuld door integraal te kijken naar de ondersteuningsvraag van inwoners die zich melden bij de gemeente. Daarnaast wordt door de integrale werkwijze in de uitvoering (sociale teams, team Wmo, team schuldhulpverlening, team  jeugdhulpverlening) gestuurd op het op een goede manier bedienen van onze inwoners. Naast brede advisering en het wijzen op verschillende  ondersteuningsmogelijkheden wordt door goede communicatie ingezet op het vergroten van de bekendheid met de verschillende inkomensondersteunende voorzieningen. Folders met informatie over het gemeentelijke minimabeleid zijn onder andere beschikbaar in de wijkcentra, bij de bibliotheek en bij Eigen Haard. Daarnaast worden periodiek advertenties geplaatst in de lokale media en is informatie beschikbaar op onze website. Voor bepaalde producten, zoals de Amstelveenpas, worden klanten gericht benaderd door middel van brieven.

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen aan het college worden precies na het verstrijken van de termijn van 6 weken beantwoord. Maar in de meeste gevallen krijgen de
vragenstellers antwoorden op vragen die zij niet gesteld hebben. Een stukje onmacht die de klanten van het Amstelveenloket vaak voelen als zij  onverrichter zake weer terug naar huis gaan voelen wij ook bij het lezen van de antwoorden die wij krijgen. Niet alleen de mensen met een hulpvraag worden geminacht, maar ook de volksvertegenwoordigers!

Lijsttrekker Eric Smaling on tour. Deel 1

Remine Alberts over Rechtvaardigheid

Remine Alberts over stemmen

Marie-France van Oorsouw: cultureel erfgoed en cultuur educatie

Robert Brand over Schiphol

U bent hier