h

SP hoort bewoners Groenhof

30 januari 2017

SP hoort bewoners Groenhof

Het winkelcentrum Groenhof wil uitbreiden, daarvoor wil de gemeente grond verkopen aan de eigenaar. De bewoners zijn niet onverdeeld gelukkig met de ontwikkelingen. De SP vindt dat de bewoners beter gehoord moeten worden en gaat daarom 1 februari a.s. op  bezoek bij de bewoners.

Raadslid Patrick Adriaans: “In tegenstelling tot het college vindt de SP een zuivere transparante belangenafweging wel belangrijk. Op vragen van de SP-fractie hoe de belangen afgewogen zijn bleef het college het antwoord schuldig. Na de commissievergadering komt er opeens allerlei informatie boven borrelen om vooral te stellen dat ambtelijk juist is gehandeld. Het gaat niet meer over de inhoud, er wordt alleen over de vorm gesproken.”

Eigenaar Segesta van het winkelcentrum wil een uitbreiding realiseren zodat er een Lidl kan komen. Daarvoor wordt het centrum groter, dat levert vooral problemen op voor de omwonenden aan de Stratusflat, die de doorgangbij hun nooduitgang zien versmallen. Daarnaast zal de verhoogde aanvoer van de Lidl die meerdere malen per dag bevoorraad wordt voor verkeers- en geluidsoverlast zorgen bij de Cirrusflat.

Adriaans: “De gemeente verleent een omgevingsvergunning, maar verkoopt ook grond. Zeker 90% van de uitbreiding vindt plaats op gemeentegrond. De gemeente is daarbij dus meer dan een faciliterende partij, de gemeente heeft een actieve rol. Toch stelt de gemeente zich terughoudend op omdat het zou gaan om een initiatief van een derde partij. Dus de bewoners moeten het maar met Segesta uitvechten. De gemeente brengt Segesta bij voorbaat al wel in een sterkere positie door zonder voorwaarde vooraf gemeentegrond te verkopen. Naar de terechte bezwaren van omwonenden wordt niet of nauwelijks geluisterd.”

De SP heeft daarom besloten om met de bewoners in gesprek te gaan. Om hun bezwaren te horen en te betrekken bij de afweging die de raad moet maken om de verkoop van gemeentegrond goed te keuren.

Adriaans: “We hebben al eerder de situatie ter plekke beoordeeld samen met bewoners. Nu willen we een groot onderzoek doen onder zoveel mogelijk bewoners. Wat het college nalaat, praten met de bewoners vooraf en hun mening meewegen in de afweging, gaan wij als SP doen. De grond die nu verkocht wordt is van alle inwoners van Amstelveen. Het niet horen van bewoners omdat het om een zgn. kruimelgevallenregeling zou gaan is opnieuw een stuitend voorbeeld van een college wat doof is voor zijn inwoners en weigert leiderschap te tonen. De SP staat klaar om de bewoners rondom de Groenhof te helpen en een stem te geven in de raad.”

Lijsttrekker Eric Smaling on tour. Deel 1

Remine Alberts over Rechtvaardigheid

Remine Alberts over stemmen

Marie-France van Oorsouw: cultureel erfgoed en cultuur educatie

Robert Brand over Schiphol

U bent hier