h

Bescherm kleine ondernemers

SP Café

Foto: Marco Lucas

Elke laatste maandag van de maand is er van 19.00 - 20.00 uur een SP Café. Ontmoet andere SP-leden en geïnteresseerden.

Iedereen is welkom!

Komende 2X in De Meent

daarna weer inr De Bolder

De komende twee keer wordt het gehouden in Wijkcentrum De Meent.
11 december 2016

Bescherm kleine ondernemers

Met de komst van 5 Bedrijven Investerings Zones (BIZ) in diverse winkelcentra in Amstelveen wil het college bereiken dat winkeliers en vastgoedeigenaars gaan samenwerken op gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische verbetering in de zone .

Hiervoor int de gemeente bij de desbetreffende bedrijven een heffing en keert deze uit aan de BIZ in de vorm van subsidie. Bij voldoende draagvlak moet iedereen mee doen. De jaarlijkse heffingen liggen tussen de €300 en €1800.

De SP is van mening dat bij het heffen van dergelijke grote bedragen er bescherming dient te zijn voor die ondernemers die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden.

SP Fractievoorzitter Joep van Erp: ”Vooral bij kleine startende ondernemers kunnen dergelijke extra heffingen funest zijn voor het voortbestaan van hun bedrijf. Zij behoren beschermd te worden voor een armoedeval veroorzaakt door heffingen van de gemeente”.

De SP pleit daarom voor een kwijtscheldingsregeling zoals we die ook kennen in Amstelveen voor de mensen met een minimum inkomen als het gaat om de gemeentelijke belastingen.

Van Erp: ”Zo’n kwijtscheldingsregeling snijdt het mes aan twee kanten:
1 Het beschermt de winkeliers.
2 Winkeliers zullen daarom eerder bereid zijn in te stemmen met de komst van een BIZ“

De SP zal in de gemeenteraad een voorstel hierover indienen.

Zie ook:

Lijsttrekker Eric Smaling on tour. Deel 1

Remine Alberts over Rechtvaardigheid

Remine Alberts over stemmen

Marie-France van Oorsouw: cultureel erfgoed en cultuur educatie

Robert Brand over Schiphol

U bent hier