h

Superzaterdag: Nationaal Zorgfonds

14 juni 2016

Superzaterdag: Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

Afgelopen zaterdag 11 juni beleefde Amstelveen zijn eerste Superzaterdag in de wijk Kostverloren.

Foto: SP

>>>klik op foto voor vergroting<<<

Wat is Superzaterdag ? Superzaterdag is een actie - gesteund door de SP - waar er steun wordt gevraagd voor de oprichting van het Nationaal Zorgfonds. Het Nationaal Zorgfonds - zonder Eigen Risico - moet het huidige systeem van zorgverzekeringen gaan vervangen. Het afschaffen van het Eigen Risico - een boete op ziek zijn - kan worden gefinancierd uit het terugdringen van bureaucratie en van de enorme winsten die de zorgverzekeraars hieraan overhouden.

Foto: SP

>>>bekijk FILMPJE voor impressie van de dag<<<

Geen dure reclamecampagnes, geen overstapcircus, maar een zorgfonds van en voor ons allemaal. Mét de tandarts gewoon weer in het basispakket, evenals fysiotherapie en andere hele gewone zorgbehoeften. Zorg is geen luxe artikel dat aan de markt uitbesteed kan worden. Zorg is een basisbehoefte van iedereen !

Om dit breed bekend, dan wel bewust, te maken onder de bevolking vereist dat zoveel mogelijk mensen hiervan op de hoogte worden gebracht. De SP kiest voor een wijkgerichte aanpak. Met een zo groot mogelijke groep vrijwilligers - en onze groep was groot (chapeau)! - de wijk in en langs de deuren om het gesprek over dit onderwerp aan te gaan. En dan merk je dat het onderwerp leeft ! Van links tot rechts zijn mensen de almaar hoger wordende zorgkosten beu. "Het Eigen Risico is bijna niet meer op te brengen." en "Ik ben als de dood om ziek te worden." of woorden in deze strekking, zijn veel gehoorde kreten.

1 juli a.s. om 20.00 uur Informatieavond in Alleman

Eveneens werd van de huis-aan-huis-actie gebruik gemaakt om mensen er op te wijzen dat er 1 juli a.s. in wijkcentrum Alleman een informatieavond is over dit onderwerp. Een niet gering aantal mensen toonden belangstelling hier heen te willen komen. Voor deze avond worden sprekers uitgenodigd en kunt u over dit onderwerp in discussie. U bent van hart welkom !

Kostverlorenhof

De actie werd ludiek afgesloten met het informeel omdopen van winkelcentrum Kostverlorenhof in Zorgverlorenhof.

Foto: SP

U bent hier