h

Verslag ledenavond over de vluchtelingen

Lijsttrekker Eric Smaling on tour. Deel 1

Remine Alberts over Rechtvaardigheid

Baris, Tiffany en Maxim over (jongeren)huisvesting

Remine Alberts over stemmen

Marie-France van Oorsouw: cultureel erfgoed en cultuur educatie

Robert Brand over Schiphol

21 mei 2016

Verslag ledenavond over de vluchtelingen

Foto: Marco Lucas

Door: Dick Kolkman

Vrijdagavond vond in wijkcentrum De Meent een informatieavond plaats over de grootste vluchtelingenstroom sinds WOII. Sadet Karabulut, SP 2e Kamerlid, gaf in het kort de vluchtelingen problematiek weer.
 
Het betreft hier een vluchtelingenstroom van 60 miljoen mensen op zoek naar een veilig bestaan. Vergeten wordt vaak dat 80% wordt opgevangen in eigen land/regio. Slechts 600.000 daarvan komt naar Europa.
 
De oorzaken van de vluchtelingenproblematiek zijn de conflicten in het Midden Oosten: Irak, Libie en ook de droogte en armoede in Afrika. Het Westen denkt dit gigantische conflict op te lossen met het gooien van bommen.  Diezelfde bommen maakt dat mensen uit hun huis gejaagd worden en op de vlucht slaan.
 

"Vindt de SP dan dat iedereen hier dan maar naar toe moet komen?" zo vroeg Sadet zich af: "Nee", zei ze, "Er zijn wel grenzen, maar de betrokken landen hebben wel het VN vluchtelingenverdrag ondertekend."

 
Stap 1 om het probleem op te lossen is: De oorlog moet gestopt worden. Alle wapenleveranties moeten gestopt worden, oftewel een Embargo moet ingesteld worden.
 
Europa moet samenwerken: Er moeten opvangcentra komen bij de grenzen van Europa en ook moeten de multinationals eerlijk belasting betalen.
 
Naar Nederland komen per jaar 50.000 vluchtelingen, waarvan de helft wordt afgewezen(!)
 
De overheid heeft hier te laat de dorpen laten weten van de plannen. Er was sprake van slechte communicatie over waar de vluchtelingen zouden worden opgevangen.
Het dorp Oranje werd genoemd als voorbeeld. Maar iedereen kent de onrust die is ontstaan over de AZC's
 
De SP vindt dat er extra woningen gebouwd moeten worden en dat er beter gecommuniceerd moet worden.
Er moet langs de deuren gegaan worden om te praten met de mensen over de situatie.
 
De mensen denken dat de PVV als enige voor de mensen opkomt en iets doet tegen de vluchtlingenstroom, door de one-liners, maar deze partij roept alleen maar moord en brand, dat er een tekort is en dat de vluchtelingen de woningen inpikken etc, maar heeft bijvoorbeeld zelf voor de verkoop van sociale huurwoningen gestemd, samen met de VVD.
 
Er moet een investeringsplicht komen voor de woningcooperaties. Er moeten woningen gebouwd worden, het getal van 80.000 werd genoemd.
 
Deze problematiek is het gevolg van politieke keuzes. In Gouda is een oude kazerne in gebruik voor opvang van de vluchtelingen. De SP vindt communicatie heel belangrijk, de opvang moet gespreid, kleinschalig. De intergratie van de vluchtelingen is belangrijk, ze moeten de taal kunnen leren, ze moeten de kans krijgen om betaald of onbetaald werk te verrichten.
 

Mensen moeten serieus genomen worden, kan de buurt het aan?

 
De beweegredenen waarom mensen vluchten, mensen vluchten niet zomaar. 80% wordt al in de regio opgevangen. De regio is bomvol Saoedie Arabie werd genoemd. Nou, daar was Sadet duidelijk over: Saoedie Arabie is een boevenbende.Turkije heeft IS gesteund! En daar is nu een verdrag mee gesloten..
 
In Griekenland zitten 50.000 mensen bij de grens met Macedonië, die nergens heen kunnen, waarvan 50% kinderen... Turkije heeft de onschendbaarheid van de parlementariers opgeheven.
 
Een toekomstig probleem zijn de klimaatvluchtelingen, bijvoorbeeld uit Sudan, door de droogte.
 
Europa valt uit elkaar door het vluchtelingen probleem, sommige landen willen geen vluchtelingen opnemen, er worden hekken geplaatst.
 
Oplossingen: we moeten het met elkaar doen. Na het bombarderen van Irak is IS ontstaan, dus bombarderen helpt niet. We moeten bouwen aan vredesbewegingen. Men moet de vluchtelingen niet naar voren schuiven, de oorzaken liggen ergens anders, bij de oliebelangen, de bombardementen, de wapenleveranties etc.
 
Er moeten meer sociale voorzieningen komen en bovenal, men moet de mensen serieus nemen van de gebieden die de vluchtelingen op moeten/willen vangen.
 

Om 9 uur ongeveer, kreeg Joep van Erp, fractievoorzitter, het woord

 
In oktober 2015 was er een gesprek met de burgemeester van Amstelveen over heoveel kunnen wij opvangen.
 
Het plaatsje Oranje noemde hij, waar 1500 vluchtelingen zouden komen. In Amstelveen is geen opstand geweest. Amstelveen heeft geen schuld. Het zou 400 vluchtelingen kunnen opvangen, maar heeft slechts 60 opgevangen
Amsterdam doet veel meer, ondanks dat het veel meer schulden heeft.
 
Joep heeft hier vragen over in de gemeenteraad gesteld: waarom gebeurt er niets in Amstelveen? Hoe zit het
met noodopvang, statushouders (vluchelingen die mogen blijven) ?
Tot nu toe heel weinig reactie..
Hoe kan dat? 25% van de kantoren zijn leeg, om maar wat te noemen.
 
Rijkere gemeentes zijn krenteriger dan armere.
 
Agenda
 
Marina Casadei sluit de vergadering af, met het noemen van Superzaterdag 11 juni om 13.00 in Alleman waarna we per twee personen de wijk in gaan om "het ziekenfonds terug te krijgen" en het Eigen Risico afgeschaft te krijgen. Als afsluiting is er een drankje in Tijl Uilenspiegel, winkelcentrum Kostverlorenhof.
 
Henk van Gerven, 2e Kamerlid voor de SP, komt als BN-er helpen en Statenlid Carlien Boelhouwer heeft ook heeft komst toegezegd.
15 juni a.s. is er de Jaarmarkt in Kudelstaart met een soortgelijke actie.
 

U bent hier