h

Oproep lawaai-aktie Maritsa in De Bolder woensdagavond 7 juli

3 juli 2010

Oproep lawaai-aktie Maritsa in De Bolder woensdagavond 7 juli

Amstelveen - Op woensdag 7 juli vindt een inloopbijeenkomst plaats in de Bolder tussen 17.30 en 19.30 uur. Dit is wellicht het laatste moment waarop we onze mening kunnen laten gelden. Kom daarom naar de inloopbijeenkomst en doe mee aan de lawaai-actie om 19.00 uur! Neem alles wat lawaai maakt mee om te laten weten dat u het zorgcentrum niet op de Maritsa wilt!

De gemeente neemt wederom de inspraak niet serieus, dat blijkt wel uit het feit dat er een inspraakavond wordt georganiseerd op een voetbalavond en vlak voor de vakantie

In de verkiezingstijd heeft de SP de mensen van het actiecomité "De speeltuin moet blijven" aan de Maritsa beloofd hen te blijven steunen. Nu is de tijd gekomen om onze belofte waar te maken.

Zowel het oude als het nieuw college varen dezelfde route als het om de Maritsa gaat. Waar zijn de BBA en VVD met hun verkiezingsbelofte: "geen verdere aantasting van het groen in de stad"? Waar zijn de andere partijen als het gaat om hun verkiezingsbelofte:"meer inspraak"?

De SP staat voor een ander beleid:
Buurtbewoners moeten zeggenschap krijgen bij de inrichting van hun buurt! Veiligheid moet gewaarborgd zijn! Grond verkopen is groen slopen! Dat is niet nodig! Er staan genoeg kantoorgebouwen leeg om dat zorgcentrum te realiseren.

De SP is voor;

  • Een zorgcentrum, door deze te realiseren in een van de leegstaande kantoorgebouwen
  • Behoud van het speeltuintje. Door de grond in gemeente bezit te houden blijft dit gewaarborgd
  • Voor handhaving van de veiligheid, door het zorgcentrum niet midden in de buurt te vestigen.
  • Voor meer medezeggenschap in de buurten, door samen met buurtbewoners plannen te maken bij de inrichting van hun buurt.

De SP-fractie zal woensdag avond aanwezig zijn om buurtbewoners te ondersteunen in hun protest tegen de komst van het zorgcentrum aan de Maritsa

Kom met velen, alleen samen staan we sterk! En, neem alles wat lawaai maakt mee, om te laten horen dat u het zorgcentrum niet op de Maritsa wilt!

U bent hier