h

Een leugentje om bestwil van GroenLinks?

3 maart 2007

Een leugentje om bestwil van GroenLinks?

De uitdrukking "een leugentje om bestwil" klinkt onschuldig. Bij de verkiezingsfolders die GroenLinks momenteel verspreidt, is hiervan echter geen sprake.

De GroenLinks-folder bevat maar liefst drie grote onwaarheden over de SP. Op zich is het leuk dat een andere politieke partij de SP kennelijk de moeite waard vindt om aandacht aan te besteden. Maar wij willen dan wel dat er juiste informatie gegeven wordt.

Leugen 1: "De SP stemde tegen 200 miljoen euro extra voor openbaar vervoer."
GroenLinks vertelt hier niet dat dit voorstel van Gedeputeerde Staten gekoppeld was aan een extra investering van 200 miljoen euro voor auto's en asfalt. De SP is heel erg voor beter openbaar vervoer, maar dit hoeft niet afhankelijk gemaakt te worden van extra asfalt. Bovendien vindt de SP dat het noorden van Noord-Holland vooral niet vergeten moet worden: daar zijn de afgelopen jaren veel buslijnen wegbezuinigd door het provinciebestuur.

Leugen 2: "De SP is in 2003 weggelopen bij de collegeonderhandelingen."
Dat dit volstrekte onzin is, kan de PvdA bevestigen. Als grootste partij zijn de sociaal-democraten - naast de SP - in 2003 buiten het college gehouden. Dat college is niet in de openbaarheid gevormd. Tot verbazing van SP, PvdA en veel progressieve kiezers bleek dat VVD en CDA het voor elkaar gekregen hadden om in de achterkamertjes GroenLinks en D66 zo ver te krijgen deel te nemen aan hun centrum-rechtse college. GroenLinks, de partij die vanuit de Tweede Kamer fel oppositie voerde tegen het kabinet Balkenende 2, maakte zo'n regering op provinciaal niveau vier jaar lang mogelijk.

Leugen 3: "De SP ontkent bij herhaling het broeikaseffect."
Ook hier weer een half verhaal. Op zich klopt het dat onze fractievoorzitter Mienk Graatsma in het verleden eens aandacht heeft gevraagd voor de opvattingen van bepaalde deskundigen dat het menselijk aandeel in de opwarming van de aarde gering is. Dit is echter niet gebeurd om de nadelen van de opwarming van de aarde te ontkennen. De SP vindt namelijk dat we veel zuiniger moeten omgaan met energie. Je kunt niet overal windmolenparken aanleggen. Zonne-energie moet een groter aandeel krijgen in de energieopwekking. Ook moet er meer onderzoek komen naar (schone) kernfusie; dus geen kerncentrales zoals CDA en VVD willen. Energiebesparing betekent ook: minder wegen aanleggen. GroenLinks stemde helaas voor het aanleggen van een twee/vierbaansweg door het natuurgebied de Bovenkerkerpolder tussen Uithoorn en Amstelveen. De SP stemde als enige tegen dit "masterplan" N201+.

U bent hier