h

Actie Amstelveen busstation een succes!

3 maart 2007

Actie Amstelveen busstation een succes!

De actie die onze afdeling op 2 maart voerde op het Amstelveense busstation is een succes geworden. In aanwezigheid van onze provinciale lijsttrekker Dago Wellink en Tweede Kamerlid Emile Roemer hebben wij aandacht gevraagd voor meer fietsenrekken op het busstation.

Ook rondom het naburige winkelcentrum Stadshart is een tekort aan plaatsen om fietsen goed en veilig te stallen. De SP heeft alle fietsen van de bekende rode tomaatspons en een flyer voorzien: dit leverde een vrolijke aanblik op!

Het succes van de actie bleek uit het grote aantal instemmende reacties die wij van reizigers en winkelend publiek ontvingen. Veel mensen zijn het met de SP eens dat het onbegrijpelijk is dat de gemeente bij zo'n groot busstation en het centrale winkelcentrum van Amstelveen niet voor voldoende fietsenrekken zorgt. Terwijl er wel twee parkeergarages voor automobilisten zijn aangelegd.

In het verleden is de gemeente, onder andere door reizigersvereniging Rover, verschillende keren gevraagd iets aan de situatie te doen. Zelfs toenmalig wethouder Paul Regouin (nota bene van "milieupartij" GroenLinks) bleek niet bereid of in staat een afdoende oplossing te presenteren. Dago Wellink en Emile Roemer ondertekenden een brief van de SP-afdeling aan het college en de gemeenteraad van Amstelveen met daarin een oproep voor een oplossing. Die oplossing mag overigens niet ten koste gaan van het aanwezige (schaarse) groen rondom het busstation. Via onze website zullen wij de lezers op de hoogte houden van de reactie van de gemeente op de SP-brief.

U bent hier