h

Fractie

De fractie van de SP in de Gemeente Amstelveen bestaat uit de volgende leden:

Onze mensen

Patrick Adriaans

fractievoorzitter

06-10145270

Ik ben politiek actief omdat: Alleen idealen hebben niet voldoende is. Je zult je ook moeten inzetten om die idealen te verwezenlijken. Mijn idealen zijn een sociale open en vrije samenleving waarin mensen zich vrij kunnen ontwikkelen en geen zorgen over hun bestaanszekerheid hebben. Waar mensen leven met elkaar i.p.v. naast elkaar.

Marina Casadei

gemeenteraadslid

06-55756363

Wat ik erg belangrijk vind is dat mensen die niet of moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen begeleiding krijgen, zodat ze de handvatten krijgen aangereikt om na een tijdje dat wél te kunnen. In de huidige samenleving wordt er constant een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen, maar hierbij wordt wel eens vergeten dat dit begrip niet zo vanzelfsprekend is als het op het eerste gezicht lijkt. Ik breng graag mensen op het goede spoor om ze die zelfredzaamheid te laten verwerven.

Nazir Husseini

burgerlid

06-83979951

Ik Nazir Husseini, geboren op 10-01-1958 in de hoofdstad van Afghanistan, Kaboel. Door de oorlog in Afghanistan ben ik gevlucht en woon sinds maart 1995 in Nederland.

Wil Roode

burgerlid

06-36119677

Geboren in 1959 in het toen nog dorpse en landelijke Amstelveen, de prachtige Nesserlaan wel te verstaan. Naast een intense carrière bij de Regiopolitie Amsterdam Amstelland als rechercheur en Politieonderhandelaar heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan en doe dit nog steeds.

U bent hier