h

Wil Roode

WOONPROTEST ROTTERDAM

De SP-afdeling Amstelveen is met een delegatie van zo’n 20 mensen naar de woonopstand in Rotterdam geweest. Vanuit Noord-Holland reden twee bussen vol SP-ers en sympathisanten naar Rotterdam.

Foto: SP
Klik op afbeelding voor VERGROTING  (2 sec. wachten)

Cheryl heeft haar best gedaan om iedereen te voorzien van protestborden. Vooral de tekst ‘Huisjesmelkers functie elders’ deed het goed. Jan en Marina hadden ook een spandoek gefabriceerd, dus we waren goed uitgerust voor de manifestatie.

Eenmaal in Rotterdam wachtte ons in het Afrikaanderpark een bijna twee uur durend programma dat aan elkaar werd gepraat door Rotterdamse Carry. Veel mensen kwamen aan het woord. Er was zelfs iemand uit Berlijn over gekomen om iets te vertellen over het besluit om in bepaalde gevallen tot onteigening over te gaan.

Veel indruk maakten de bewoners van de Tweebosbuurt die naast het Afrikaanderpark gelegen is. Deze mensen is veel onrecht aangedaan. Hun wijk wordt gesloopt en er komen nauwelijks sociale huurwoningen voor terug. We hebben een nieuw woord geleerd op deze actiedag: gentrificatie. De betekenis hiervan is: Het vernieuwen en renoveren van oude, vervallen gebouwen in een stad. Vaak is dit dichtbij het centrum. Hierbij worden vaak de armere mensen verdreven uit het stadscentrum omdat de huurprijzen te hoog worden voor hen om te betalen. Deze gentrificatie voltrekt zich in vrijwel alle steden van Nederland en dat moet stoppen.

Na de bijeenkomst in het park volgde een mars naar het centrum van Rotterdam. Op enkele op relletjes beluste jongeren na, is ook deze mars in een goede sfeer verlopen. In Rotterdam is aangekondigd dat er ook in Groningen en in Den Haag woonprotesten volgen. Alles om Rutte c.s. ervan te doordringen dat wonen nu op nummer 1 moet staan van punten die een nieuw kabinet moet gaan aanpakken.

06-36119677

lid commissie Burgers & Samenleving
SP Hulpdienst

woordvoerder:

  • werk en Inkomen
  • minimaregelingen
  • sport
  • kunst & cultuur

Geboren in 1959 in het toen nog dorpse en landelijke Amstelveen, de prachtige Nesserlaan wel te verstaan.

Naast een intense carrière bij de Regiopolitie Amsterdam Amstelland als rechercheur en Politieonderhandelaar heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan en doe dit nog steeds. Opkomen voor mensen met een minimum inkomen die niet zelfredzaam zijn is mijn drijfveer. Stress, schulden en armoede maken dat je moet opboksen tegen de overheid die veelal zelf de veroorzaker is.

Als jeugd- en zedenrechercheur heb ik veel gezien en weet dat het allerbelangrijkste is dat adequate, snelle hulpverlening noodzakelijk is en niet afhankelijk mag zijn van bureaucratische rompslomp. Preventie is belangrijk, maar veel belangrijker is dat we alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan en dat hulp een papieren molen is. En dat iedereen de vrijheid heeft om te kiezen voor hulp die bij hen past.

Het is vaak heel moeilijk om hulp te durven vragen. En er zijn mensen die helemaal niet zelfredzaam zijn. Daarom ben ik blij dat ik voor de SP-woordvoerder Jeugd, Welzijn Sport en Werk&Inkomen mag zijn.

Preventie en Zelfredzaamheid zijn mooie woorden voor bezuinigingen. En mijn wens is dat iedereen die bij de gemeente aanklopt voor hulp hoort “Wat is er aan de hand en hoe kunnen wij u helpen”. En dit moet ook gelden voor mensen die door het ijs zijn gezakt en een beroep doen op de gemeente voor hulp bij het zoeken naar werk en een fatsoenlijk inkomen. Ook zijn de bezuinigingen in het Welzijnswerk in een rijke gemeente als Amstelveen niet op zijn plaats. En ik vind het belangrijk dit altijd op de agenda te plaatsen.

U bent hier