h

Wil Roode

06-36119677

burgerlid

lid commissie Burgers & Samenleving
SP Hulpdienst

woordvoerder:

  • kunst en cultuur
  • sport en welzijn
  • armoedebeleid
  • werk en inkomen

Geboren in 1959 in het toen nog dorpse en landelijke Amstelveen, de prachtige Nesserlaan wel te verstaan.

Naast een intense carrière bij de Regiopolitie Amsterdam Amstelland als rechercheur en Politieonderhandelaar heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan en doe dit nog steeds. Opkomen voor mensen met een minimum inkomen die niet zelfredzaam zijn is mijn drijfveer. Stress, schulden en armoede maken dat je moet opboksen tegen de overheid die veelal zelf de veroorzaker is.

Als jeugd- en zedenrechercheur heb ik veel gezien en weet dat het allerbelangrijkste is dat adequate, snelle hulpverlening noodzakelijk is en niet afhankelijk mag zijn van bureaucratische rompslomp. Preventie is belangrijk, maar veel belangrijker is dat we alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan en dat hulp een papieren molen is. En dat iedereen de vrijheid heeft om te kiezen voor hulp die bij hen past.

Het is vaak heel moeilijk om hulp te durven vragen. En er zijn mensen die helemaal niet zelfredzaam zijn. Daarom ben ik blij dat ik voor de SP-woordvoerder Jeugd, Welzijn Sport en Werk&Inkomen mag zijn.

Preventie en Zelfredzaamheid zijn mooie woorden voor bezuinigingen. En mijn wens is dat iedereen die bij de gemeente aanklopt voor hulp hoort “Wat is er aan de hand en hoe kunnen wij u helpen”. En dit moet ook gelden voor mensen die door het ijs zijn gezakt en een beroep doen op de gemeente voor hulp bij het zoeken naar werk en een fatsoenlijk inkomen. Ook zijn de bezuinigingen in het Welzijnswerk in een rijke gemeente als Amstelveen niet op zijn plaats. En ik vind het belangrijk dit altijd op de agenda te plaatsen.

U bent hier