h

Ondermijnt wethouder Raat het recht op arbeid?

14 december 2014

Ondermijnt wethouder Raat het recht op arbeid?

Foto: Marco Lucas

Wethouder Raat stuurt mensen met een bijstandsuitkering de straat op om de jaarlijkse controle op de gemeentelijke hondenbelasting uit te voeren. Vorige jaren werd dat uitbesteed aan een extern bureau volgens de wethouder. Volgens dezelfde wethouder levert dit een besparing op van €10.000 voor de gemeente.

Zolang dit  perspectief biedt op werk en de mensen fatsoenlijk betaald worden en hun werk geen betaalde arbeid verdringt is er niets mis mee.

De SP wil van het college weten in hoeverre hier spraken is van verdringing en onderbetaling. Hiervoor stelt de SP mondelinge vragen as woensdag tijdens de raadsvergadering.

Verder wil de SP van het college weten of zij nog plannen heeft werkloze wethouders in te zetten om het college te vervangen en zodoende tonnen aan wachtgeld per jaar te besparen. In dat geval kan wethouder Raat zijn diensten aanbieden als BOA. Hij heeft immers al stage gelopen en kan derhalve meteen aan de slag!

U bent hier