h

Bijeenkomst lokaal politiek actief 24 januari: speeddate

De raadsgriffie van de gemeente Amstelveen organiseert op 24 januari in samenwerking met de politieke partijen die in maart in Amstelveen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen de bijeenkomst lokaal politiek actief. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de inwoners van Amstelveen die interesse hebben in de (lokale) politiek. Inwoners die meer willen weten over hoe de gemeenteraad beslissingen neemt en  hoe inwoners daar invloed op kunnen uitoefenen. Inwoners die overwegen om zelf politiek te worden als lid van een politieke partij of in de toekomst als raadslid.

Inhoud bijeenkomst

In het eerste gedeelte van de bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie over de werking van het lokale bestuur. Hoe is de rolverdeling tussen  gemeenteraad, college van B&W en burgemeester? Wie doet wat? Wat houdt het raadswerk in? Met welk krachtenveld heb je te maken?

Na dit theoretische gedeelte is er een speeddate met vertegenwoordigers van alle politieke partijen die op 21 maart 2018 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen. Wat zijn hun ervaringen in het lokale bestuur en met het raadswerk? Wat zijn de mogelijkheden om binnen de partijen actief te worden?

De avond wordt daarna plenair afgesloten, waarbij er nog volop gelegenheid is om vragen te stellen.

Datum en tijd: 
woensdag, januari 24, 2018 -
19:00 tot 22:00
Waar: 
Raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen

U bent hier